Vardø bibliotek

E-girjjit i BookBites

Bookbites lea áppa mainna sáhtát lohkat e-girjjiid ja guldalit e-jietnagirjjiid. Bookbites heive sihke iOS ja Android jierbmetelefovnnaide ja dihtorduolbásiidda.

Movt hágat Bookbites áppa?

Ráhkat geavaheaddji iežat e-boastačujuhusain ja beassansániin. Vállje girjerádjosa ja lasit du luoikkahangoartta dieđuid.

Logge sisa báikkálaš dahje nationála luoikkaheaddjinummáriin ja pin-kodain. Don leat álo sisaloggejuvvon váikko jáddadat áppa.

Dus sáhttet 5 luoikkaheami oktanaga ja sáhtát máhcahit luoikkahemiid ovdal máhcahandáhtona (deaddil rukses ruossa mii lea luoikkahuvvon girjji olgeš čiegas). Go luoikkahanáigi nohka, de jávká girjái beassanláhki. Luoikkahanáigi lea 28 beaivvi.

Bookbites lea lohkanreaidu mas sáhtát rievdadit čállosa sturrodaga, linnjágaska, čállosa málle ja duogáža ivnni. Das sáhtát oažžut sátnečilgehusaid ja sániid lohkkot jitnosit. Sáhtát maid merket, mihttet čállosa ja čállit mearkkašumiid. E-jietnagirjjiin sáhtát válljet man jođánit teaksta lohkko ja buolladit teavstta ovddos maŋos. Sáhtát maid bidjat áigemeari goas girjji lohkan galgá bisánit.

Dáppe sáhtát viežžat áppa

Movt doaibma BookBites?

Dás gávnnat Bookbites bagadusa.Eambbo dieđuid gávnnat Biblioteksentralen neahttasiiddus

Translate »